Algemenevoorwaarden

SALES IMPRESS
ALGEMENE VOORWAARDEN
1 Reikwijdte
Deze online winkel wordt beheerd door Sales Impress BV (i.o.), (hierna Sales
Impress, wij, ons) Lonnekerbrugstraat 107 – 34, 7547AL Enschede, Nederland.
Op alle bestellingen via de webshop en overeenkomsten met Sales Impress zijn deze
Algemene Voorwaarden (AV) van toepassing.

 1. Contractafsluiting
  Door producten in een winkelmandje te plaatsen en op de knop “Bestellen met
  betalingsverplichting” te klikken, doet een klant een aanbod aan Sales Impress tot
  het sluiten van een koopovereenkomst. Een overeenkomst komt tot stand zodra SNS
  de aanvaarding van het aanbod schriftelijk (e-mail m.b.t. order- of
  verzendbevestiging) aan de klant bevestigt of de producten verzendt. Door
  aanvaarding van het aanbod is de klant gebonden aan zijn bestelling en kan deze niet
  meer eenzijdig wijzigen.
  Producten en prijzen die op een website worden gepresenteerd, zijn geen aanvragen
  om een ​​contract te sluiten, maar verzoeken aan de klant om producten te bestellen.
  Sales Impress behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen de
  uitvoering van gesloten koopovereenkomsten geheel of gedeeltelijk te weigeren. In
  dergelijke gevallen wordt een eventueel reeds gedane betaling aan de klant
  terugbetaald. Verdere aanspraken van de klant jegens Sales Impress zijn uitgesloten.
  Sales Impress neemt geen bestellingen aan via telefoon, e-mail etc.
 2. Prijzen en verzendkosten
  De prijzen zijn vermeld in euro inclusief BTW. De prijs die wordt vermeld op het
  moment dat de te betalen bestelling wordt geplaatst, is bepalend.
  De standaard verzendkosten binnen Nederland bedragen € 5,85 per bestelling, zowel
  voor thuisbezorging als voor afhaalbezorging. Naast de aankoopprijs van de bestelde
  producten worden de verzendkosten aan de klant in rekening gebracht. Bij een
  bestelwaarde van meer dan € 70,- is de verzending binnen Nederland gratis.
  De expresverzendingskosten binnen Nederland bedragen EUR 24,80 per bestelling,
  zowel voor thuisbezorging als voor afhaalbezorging. De verzendkosten worden naast
  de aankoopprijs van de bestelde producten en ongeacht de orderwaarde aan de klant
  in rekening gebracht.
 3. Levering aan huis

Thuisbezorging wordt uitgevoerd door een door Sales Impress aangewezen
bezorgdienst. Diensten zoals het uitpakken van producten, productinstallatie of
maatwerk zijn niet inbegrepen bij thuisbezorging.
De klant verzekert dat het opgegeven huisadres wordt bezorgd door de
pakketbezorgdienst.

 1. Afhaallevering bij onze gespecialiseerde dealers
  Bestellingen kunnen worden afgeleverd bij een van onze vak handelaren en kunnen
  daar door de klant worden opgehaald. Thuisbezorging is niet mogelijk voor product
  van advies intensieve producten.
  De klant kan ook bestellingen bij een vak handelaar laten afhalen.
  Afhaalleveringen worden altijd door Sales Impress uitgevoerd bij de vak handelaar die
  zich het dichtst bij het opgegeven klantadres bevindt. Bij de bestelling heeft de klant
  echter ook de mogelijkheid om een ​​andere in de onlineshop vermelde speciaalzaak te
  kiezen waar de bestelling wordt afgeleverd.
  Nadat een bestelling is afgeleverd bij de winkelier, wordt de klant geïnformeerd dat er
  kan worden afgehaald. De bestelling wordt pas door de vak handelaar overhandigd op
  vertoon van de afhaalmelding en een officieel legitimatiebewijs. De klant moet de
  ontvangst van de bestelling schriftelijk aan de vak handelaar bevestigen.
  Zodra de klant verwittigd wordt dat afhaling kan plaatsvinden, heeft de klant één
  maand de tijd om de zending op te halen. Indien binnen deze termijn geen incasso
  plaatsvindt, wordt de klant geacht afstand te hebben gedaan van het recht om te
  beweren dat Sales Impress de overeenkomst is nagekomen.
 2. Levertijden
  Sales Impress bevestigt de ontvangst van een bestelling en de beschikbaarheid van
  de bestelde producten aan de klant per e-mail. In principe ontvangt de klant de
  bestelde producten binnen veertien dagen na ontvangst van voornoemde
  bevestigingsmail.
 3. Herroepingsrecht
  De klant heeft het recht om met Sales Impress gesloten verkoopovereenkomsten te
  herroepen. Het herroepingsrecht wordt geldig uitgeoefend indien de producten binnen
  de 14 dagen worden aangeboden aan een bezorgdienst voor verzending naar Sales
  Impress
  Voor producten die worden geretourneerd, krijgt de klant het betaalde
  aankoopbedrag terug. Voor restitutie van het aankoopbedrag is vereist dat het
  product compleet, met alle labels en handleidingen, ongebruikt en onbeschadigd bij
  Sales Impress aankomt. Als de klant alle producten van een bestelling retourneert,
  worden ook de verzendkosten vergoed.
  De klant kan zijn herroepingsrecht ook doen gelden bij SNS met een
  herroepingsverklaring. Hiertoe dient de klant ofwel binnen 14 dagen een verklaring te

overleggen aan Sales Impress waaruit duidelijk blijkt dat hij de koopovereenkomst
herroept, ofwel een bericht met de volgende informatie te sturen naar
Sales Impress BV
Lonnekerbrugstraat 107-34
7547AL Enschede, Nederland
info@sales-impress.eu
met de volgende inhoud:
Hierbij herroep(en) ik/wij () het door mij/ons () gesloten contract voor de aankoop
van de volgende goederen
()_____________________________________________
Besteld op (
)/ontvangen op
(*)_____________________________________
Naam
consument(en)__________________________________________
Adres consument(en)____________________________________
Handtekening consument(en) en
datum_______________________________________
*doorhalen wat niet van toepassing is
Indien de klant eerst een herroepingsverklaring indient, dient hij de producten
waarvoor hij de herroepingsverklaring heeft ingediend, te retourneren aan Sales
Impress De producten dienen vervolgens binnen 14 dagen na indiening van de
herroepingsverklaring ter verzending te worden aangeboden aan Sales Impress.

 1. Gebreken aan het gekochte, garantie en fabrieksgarantie
  Indien bij een thuisbezorging schade aan de verpakking wordt geconstateerd, dient
  de klant de zending van de bezorgdienst te weigeren.
  De klant dient het ontvangen product direct te controleren. Eventuele gebreken
  dienen direct na constatering aan Sales Impress te worden gemeld, zodat aanspraak
  op garantie kan worden gemaakt. In ieder geval vervallen de garantierechten van de
  klant na twee jaar na ontvangst van de bestelde producten. Sales Impress kan
  garantieaanspraken van klant honoreren door te zorgen voor vervanging, kosteloze
  reparatie of gehele of gedeeltelijke restitutie van de aankoopprijs.
 2. Betaalmiddelen
  Deze webwinkel biedt de klant in principe de volgende betaalmiddelen: Ideal
  betalingen, overboeking Iban. Sales Impress bepaalt altijd zelf welke betaalmiddelen
  de klant wordt aangeboden. Detailhandel klanten voldoen bij de bevestigde opdracht 30% van het totaalbedrag en resterende 70% een week voor de levering.

De betaalmethode aankoop op rekening kan alleen gebruikt worden door klanten.
Betaling dient te geschieden vooraf verzending of ophalen.

 1. Eigendomsvoorbehoud
  Sales Impress behoudt het eigendom van het gekochte totdat de koopprijs volledig is
  betaald. Na betaling van de koopprijs gaat het eigendom volledig en zonder
  voorbehoud over op de klant.
  Indien de goederen worden doorverkocht voordat de koopprijs volledig is betaald, is
  de klant verplicht de toekomstige koper op het eigendomsvoorbehoud te wijzen.
 2. Privacy
  De toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming zijn te vinden op
  https://www.sales-impress.eu/algemenevoorwaarden .
 3. Toepasselijk recht en jurisdictie
  Op alle verkoopovereenkomsten tussen de klant en Sales Impress is het Nederlandse
  recht van toepassing met uitsluiting van alle normen van internationaal privaatrecht
  die naar buitenlands recht verwijzen. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.